Służba zdrowia

Nasze silne zaangażowanie w sektor służby zdrowia widoczne jest w rozwoju nowych technologii związanych z wykończeniami i obróbką , w celu zagwarantowania, że wydajność naszych tkanin powlekanych wykracza poza granice rygorystycznych standardów technicznych wymaganych dla mebli stosowanych w środowisku medycznym, na przykład: związanych ze zwalczaniem bakterii, odpornością na ścieranie i plamienie, oraz oferując długotrwałą ochronę przed najczęściej nabywanymi w szpitalach infekcjami.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
25 kolorów
20 kolorów
22 kolorów
28 kolorów
18 kolorów
29 kolorów
19 kolorów
21 kolorów
4 kolorów
60 kolorów
25 kolorów
25 kolorów
13 kolorów
4 kolorów
66 kolorów
24 kolorów
59 kolorów
31 kolorów