POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Zgodnie z treścią Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, niniejszym udzielają Państwo zgody na wdrożenie przekazanych nam danych osobowych do bazy zarządzanej przez SPRADLING® EUROPE.

 

Państwa dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania oraz przesyłania powiadomień o ofercie naszych produktów, a także informacji dotyczących działalności firmy. Dane te nie będą przekazywane podmiotom trzecim i będą przetwarzane przez niezbędny lub dozwolony okres czasu, celem realizacji zadań, dla których zostały pozyskane.

 

Zawsze przysługuje Państwu prawo wycofania zgody lub skorzystania z prawa do dostępu, sprostowania lub usunięcia danych, bądź ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także z prawa do przenoszenia danych. Wnioski w powyższych celach należy kierować drogą elektroniczną na adres: dataprotection@spradling.eu lub listową na adres dowolnej z trzech siedzib firmy:

 

SPRADLING® SPAIN

Carrer Garbí 3 

Polígono industrial de Llevant | Sector C

08213 Polinyà

Barcelona, Spain

 

SPRADLING® GERMANY

Stadtkoppel 34

D-21337

Lüneburg, Germany

 

SPRADLING® UK

Unit 5, Moorbrook Park

Didcot, Oxfordshire, OX11 7HP

United Kingdom