PRZEWODNIK PO PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIU

PRODUKTY Z PERMABLOK3® i PERMAGUARD®

Produkty Spradling® są w większości chronione przez PERMABLOK lub PERMAGUARD®, dwa najbardziej skuteczne systemy obrony przed bakteriami, plamami i ścieraniem. Dwie nieprzepuszczalne bariery dla zabezpieczenia twojej inwestycji. Aby uzyskać optymalne efekty pielęgnacji i czyszczenia, przeczytaj poniższe instrukcje i zalecenia.

ZASTOSOWANIE ŚRODKA DEZYNFEKUJĄCEGO:

Informacje opublikowane w niniejszym poradniku dotyczą właściwości systemów PERMABLOK i PERMAGUARD® w specyficznych testach przeprowadzanych w warunkach laboratoryjnych. Wyniki mogą się różnić w rzeczywistych warunkach.

 • Asepticare TB + II
 • Antifect (in 0.5 % dilution)
 • Caviwipes XL Packed
 • Cleanisept Wipes
 • Clorox Healthcare Bleach Germicidal Wipes
 • Coverage Plus Germicidal Wipes
 • Desomed rapid
 • FD 366
 • Hydrogen Peroxide Cleaner Disinfectant Wipes
 • Instrunet Anionsurf
 • Lysol Foaming Disinfectant Cleaner
 • Microzid
 • Oxivir TB Wipes
 • Oxycide Diluted – 3 oz/gl in water
 • PDI Sani-cloth bleach wipes
 • Sanicloth AF 3
 • Sodium Hypochlorite Disinfectant / Bleach cleaner - Dilution: 1:10 mix of bleach and water
 • Surfanios Premium (in 0,25% dilution)
 • Surfa'Safe Premium (in 0,25% dilution)
 • Super Sani-cloth
 • Virex II 256 (1:256 Dilution)
 • Virox 5 Rtu
 • Wet wipe
 • Wex Cide 128 (1:128 dilution)

 

Po użyciu środków dezynfekujących i czyszczących spłucz powierzchnię czystą wodą, a następnie osusz czystą, niestrzępiącą się szmatką. 

 

Spradling® Europe nie jest sponsorowany przez właścicieli wyżej wymienionych znaków towarowych, powiązany z nimi ani przez nich popierany. Ponadto jakiekolwiek wykorzystanie przez Spradling® Europe jakiegokolwiek znaku towarowego strony trzeciej nie stanowi poparcia tych stron trzecich przez Spradling® Europe. 

CZYSZCZENIE PO DEZYNFEKCJI

Tkaninę powlekaną należy okresowo czyścić, aby zachować jej wygląd i zapobiec gromadzeniu się brudu i zanieczyszczeń. Wszelkie plamy, wycieki lub zabrudzenia należy natychmiast usunąć, aby zapobiec możliwości trwałego zabrudzenia. Użyj mieszanki mydła w płynie (o neutralnym pH) i wody lub zatwierdzonych przez nas środków czyszczących do tkanin powlekanych, aby usunąć plamy z powierzchni materiału. Używaj tylko wilgotnej białej szmatki. Lakiery, silne środki czyszczące, detergenty, roztwory na bazie ksylenu, aceton lub keton (MEK) powodują natychmiastowe uszkodzenie i przyczyniają się do pogorszenia jakości materiału. Korzystanie z takich środków czyszczących odbywa się na ryzyko użytkownika. 

CODZIENNA PIELĘGNACJA

 1. Oczyść całą powierzchnię za pomocą mieszaniny 1:9 mydła w płynie (neutralne pH) i wody. Nie używaj mydła ani roztworów czyszczących zawierających alkohol, ketony, ksylen, octany lub rozpuszczalniki (benzyna lakowa / mineralna). 
 2. Całkowicie usuń nadmiar środka czyszczącego za pomocą białej, czystej, wilgotnej szmatki.  
 3. Osusz powierzchnię. 

METODY CZYSZCZENIA TRUDNIEJSZYCH DO USUNIĘCIA PLAM

Krok 1: Kawa, sok, czerwone wino, sosy, czekolada, tłuszcz, kredka i balsam do opalania. Nadmiar zabrudzenia usuń wilgotną szmatką. Czyść za pomocą mieszanki 1: 9 mydła w płynie (o neutralnym pH) i wody. Następnie spłucz czystą wodą i osusz. 

 

Krok 2: Makijaż. Użyj mydła o neutralnym pH. Przecieraj czystą białą szmatką lub miękką szczotką, spłucz czystą wodą i osusz. 

 

Krok 3: Krew, mocz, kał i wszystkie inne trudne plamy. Użyj mieszanki alkoholu izopropylowego i wody w proporcji 1:10. Dokładnie spłucz czystą wodą i osusz

 

Uwaga: Do czyszczenia użyj miękkiej białej bawełnianej szmatki nasyconej zalecanym środkiem czyszczącym i przetrzyj plamę ruchem okrężnym 10 razy. Osusz drugą miękką, białą bawełnianą ściereczką i sprawdź wyniki. Nie używaj stalowych szczotek, ściernych ściereczek ani metalowych czyścików, ponieważ powodują trwałe uszkodzenie tkaniny. Metody 2 i 3 nie są zalecane do codziennego czyszczenia!

 

Po czyszczeniu przemyj obszar czystą wodą, a następnie osusz czystą, niestrzępiącą się szmatką. Nie usunięcie chemikaliów spowoduje odbarwienie powierzchni tkaniny powlekanej w krótkim okresie cyklu życia produktu.

WSZYSTKIE POZOSTAŁE PRODUKTY

W przypadku produktów innych, niż posiadających systemy PERMABLOK i PERMAGUARD® należy wykonać czynności czyszczenia po dezynfekcji, jak wspomniano powyżej, ale należy unikać stosowania alkoholu izopropylowego (jak wspomniano w kroku 3).

 

ZALECENIA I WARUNKI

Informacje opublikowane w tych poradnikach dotyczą właściwości produktów Spradling® Europe w określonych testach przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych. Wyniki mogą się różnić w rzeczywistych warunkach. Informacje te nie stanowią gwarancji i nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne stosowanie produktu i wszystkich środków czyszczących. Zastosowanie niektórych środków może być szkodliwe dla wyglądu powierzchni i żywotności tkanin powlekanych. Aby zachować długą żywotność produktu, zaleca się regularne stosowanie zaleceń dotyczących czyszczenia i konserwacji Spradling® Europe. Spradling®, jego przedstawiciele i cesjonariusze nie ponoszą żadnej odpowiedzialności wynikającej z zastosowania takich środków czyszczących na tkaninie powlekanej. Uwzględnienie w tym dokumencie nie oznacza „przydatności do użycia”. Klienci powinni najpierw ustalić, czy produkty nadają się do użytku na ich powierzchniach. Spradling® nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie właściwego sposobu czyszczenia lub użycie niewłaściwych środków czyszczących, które powodują uszkodzenie powierzchni lub zmianę koloru. Niektóre barwniki do odzieży i akcesoriów (takie jak te stosowane w jeansach) mogą migrować do jaśniejszych kolorów. Zjawisko to jest spotęgowane przez wilgotność i temperaturę i jest nieodwracalne. Spradling® nie ponosi odpowiedzialności za transfer barwnika spowodowany zanieczyszczeniami zewnętrznymi i ewentualne trwałe zabarwienie spowodowane tym zjawiskiem.