Służba zdrowia

Nasze silne zaangażowanie w sektor służby zdrowia widoczne jest w rozwoju nowych technologii związanych z wykończeniami i obróbką , w celu zagwarantowania, że wydajność naszych tkanin powlekanych wykracza poza granice rygorystycznych standardów technicznych wymaganych dla mebli stosowanych w środowisku medycznym, na przykład: związanych ze zwalczaniem bakterii, odpornością na ścieranie i plamienie, oraz oferując długotrwałą ochronę przed najczęściej nabywanymi w szpitalach infekcjami.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
20 kolorów
20 kolorów
18 kolorów
30 kolorów
29 kolorów
19 kolorów
16 kolorów
36 kolorów
19 kolorów
60 kolorów
25 kolorów
25 kolorów
24 kolorów
66 kolorów
25 kolorów
59 kolorów
17 kolorów